Vergoeding PCR-test COVID-19

Sinds 1 juni is het voor iedereen mogelijk om zich te laten testen op Covid-19. Nu de PCR-test voor iedereen in Nederland beschikbaar is, ontstaat de vraag of de Covid-19 test wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hierbij wordt gekeken of u klachten heeft en onder het Nederlands testbeleid valt, of dat u zich preventief laat testen.

Testen GGD

Iedereen met klachten die passen bij de symptomen van het nieuwe coronavirus, vallen onder het Nederlands testbeleid. Dit kunnen één of meerdere van de volgende symptomen zijn:

  • Verkoudheid (niezen, neusverkoudheid, keelpijn, loopneus)
  • Hoestklachten
  • Koorts of verhoging van temperatuur
  • Benauwdheidsklachten
  • Plotseling reuk en/of smaakverlies

Bij één of meerdere symptomen, is het van belang dat u thuisblijft en contact opneemt met de GGD. Via de GGD kunt u een gratis PCR-test laten afnemen. De overheid betaalt de kosten voor het afnemen van deze test. U kunt in dit geval niet terecht bij PCRtest.nl.

Ik ben getest bij de GGD, maar er zijn toch kosten in rekening gebracht bij mijn zorgverzekeraar?

Indien u zich via één van de GGD locaties heeft laten testen, worden er vanaf 1 juni 2020 geen kosten meer in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Heeft u de test laten afnemen tussen 6 april en 30 mei, dan kan het voorkomen dat er toch een declaratie is ingediend. Er is dan ook eigen risico berekend op uw naam. Op dit moment wordt hier door de verschillende laboratoria die het testmateriaal controleren naar gekeken en vinden er correcties plaats.

Preventief testen

U kunt zich eveneens preventief laten testen op het SARS-CoV-19 virus dat Covid-19 veroorzaakt. U kunt uzelf preventief laten testen als u bijvoorbeeld op reis gaat naar een land waarvoor u een Non-Covid19 verklaring moet kunnen voorleggen bij aankomst. Deze verklaring ontvangt u bij een negatieve testuitslag. Vertoont u symptomen van het coronavirus? Dan valt u onder het Nederlands testbeleid en kunt u terecht bij de GGD voor een test.

Kan ik zonder doorverwijzing van mijn arts, een preventieve PCR-test laten afnemen?

U kunt zonder doorverwijzing van uw huisarts eveneens terecht bij PCRtest.nl voor het laten afnemen van een preventieve Covid-19 test. Wil uw huisarts u doorverwijzen, maar is deze niet bij ons aangesloten? Dan kan uw huisarts zich aanmelden door contact met ons op te nemen via 030-200 5060.

Wordt de coronatest vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Indien de test wordt aangevraagd via uw huisarts, hangt het van de zorgverzekering die u heeft afgesloten af, of de kosten van de test vergoed worden. Vraagt u de test privaat aan, dan kunt u de kosten voor de test declareren bij uw verzekeraar. Uw zorgverzekeraar geeft vervolgens aan of de kosten voor de PCR-test worden vergoed. Indien dit niet het geval is, zal uw verzekering deze kosten schalen onder uw eigen risico.

Ik wil een bloedtest laten afnemen, worden deze kosten gedekt?

Een bloedtest, ook wel serologische test genoemd, toont aan of uw lichaam antistoffen heeft aangemaakt tegen het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Het hangt van uw zorgverzekeraar en zorgpakket af of de kosten worden gedekt of niet.

Voor toegang tot Aruba, Bonaire, Curaçao, Madeira, Cyprus, Ethiopië, Gabon, Cambodja, Sri Lanka, Marokko en Indonesië is het laten afnemen van een PCR-test met negatieve testuitslag verplicht. Voor sommige landen dient er daarnaast een bloedtest, ook wel antistoffentest genoemd, te worden afgenomen. Voor overige vragen omtrent de coronatest of testlocaties, kunt u terecht op onze veelgestelde vragen PCR-test pagina.